Referenssit

on our own words

Voith Turbo Schneider Propulsion GmbH & Co. KG

Projektikohtainen rakennesuunnittelu, T&K

Suisto Engineeringin asiakas räätälöi tuotteensa asiakaskohtaisesti. Heidän tuotteeseensa liittyy myös tapauskohtaisesti suunniteltavia, tyypillisesti teräksestä valmistettavia apurakenteita, joiden valmistamisessa oli tyydytty suosimaan perinteisiä hitsattuja levyrakenneratkaisuja.
Uusien tilauksien myötä kappaleiden koko ja monimuotoisuus vaativat uudenlaisia ratkaisuja, joiden löytämiseen asiakkaalla ei ollut ajallisesti omia resursseja.

Suisto Engineeringin vahva valmistustekninen osaaminen sekä kyky soveltaa moderneja menetelmiä ja materiaaleja vakuutti asiakkaan ja yhteistyö käynnistettiin. Vaikka asiakas oli fyysisesti kaukana ja eri kulttuurista, löydettiin yhteinen sävel nopeasti.

“Asiakkaamme tavoitteena oli löytää apurakenteiden projektikohtaiseen suunnitteluun luotettava yhteistyökumppani, jotta he voivat keskittyä päätuotteensa räätälöintiin. Onnistuneen yhteistyön ansiosta tavoite toteutui. Sujuva kumppanuus ja onnistunut lopputulos tuonevat uusia, myös sisällöltään laajempia kehityshankkeita kyseiseltä asiakkaalta Suisto Engineeringin hoidettavaksi.”

Ilkka Mäkinen
Projektipäällikkö