Suisto Engineering

parantaa asiakkaan kilpailukykyä uudella tavalla ajatellun prosessin kautta – kokonaisvaltaisesti

Meille mahdoton on haaste

Suisto Engineering on aktiivinen kumppani asiakkaan liiketoiminnan kehittämisessä ja uuden liiketoiminnan luomisessa, sekä korvaamaton osa asiakkaan arvoketjua. Suisto Engineering parantaa asiakkaan kilpailukykyä uudella tavalla ajatellun prosessin kautta  – kokonaisvaltaisesti, ekologisesti kestävällä tavalla ja pitkän aikavälin vaikutukset huomioiden. Löydämme asiakkaamme haasteeseen optimaalisen ratkaisun, joka huomioi yksilöllisen toimintaympäristön vaatimukset.

Uusi tuote tai jo olemassa oleva prosessi ovat yhtä lailla mahdollisuus uuden ratkaisun kehittämiseen ja kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseen. Meille mahdoton on haaste.

Kansainvälinen kasvuyritys

Suisto Engineering on vahvasti kasvava suomalainen asiantuntijayritys. Kokeneet asiantuntijamme ovat kielitaitoisia alan huippuammattilaisia. Olemme valmiita palvelemaan asiakkaitamme joustavasti ja laadukkaasti – kaikkialla maailmassa.

Vahva monialaosaaja

Vahva asiantuntemuksemme koostuu kokemuksesta vaativan teollisuuden ratkaisuista useilta eri liiketoiminta-alueilta. Toimitamme vaativat ratkaisut asiantuntemuksella muun muassa kaivos- ja mineraali-, offshore ja meri- sekä energiateollisuuden eri toiminta-alueille.

Asiantuntemuksemme eri liiketoiminta-alueilta tukee uusien, innovatiivisten, tuotteidenja menetelmien suunnittelua ja kehittämistä. Moderni ratkaisu voi löytyä toiselle toimialalle suunnitellun ratkaisun innostamana.

Toimintamme perustana on avoin ja laadukas kommunikaatio – toimeksiannon molemminpuolisella ymmärryksellä varmistetaan aidosti asiakaslähtöisen ratkaisun löytyminen. Suisto Engineering palvelee asiakkaitaan aina luotettavasti ja vahvalla ammattitaidolla.

Paikallista valmistusta kustannustehokkaasti

Suunnittelun perinteet haastaen sekä valmistettavuuden tai valmistusprosessin kehittämisen kautta valmistus on mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti ja kannattavasti myös lähellä yrityksesi kotipaikkaa. Ennakkoluulottomien ratkaisujen kautta Suisto Engineering mahdollistaa kannattavan valmistuksen myös paikallisesti, lähellä yrityksen kotipaikkaa. Lähivalmistus helpottaa valmistuksen valvontaa ja tehostaa esimerkiksi logistiikan järjestämistä.

Asiakkaan tarpeen mukaan teemme yhteistyötä läpi asiakkaan arvoketjun – suunnittelun, tuotekehityksen ja valmistuksen asiantuntijoiden kanssa. Tarvittaessa autamme asiakkaitamme myös luotettavan, osaavan ja tarpeeseen vastaavan yhteistyöverkoston luomisessa.

Suisto Engineering Oy

Vuonna 2014 perustettu Suisto Engineering Oy tuottaa vaativia ratkaisuja raskaan ja keskiraskaan teollisuuden tarpeeseen innovatiivisen ja kokeneen henkilöstönsä osaamisen avulla.

Suisto Engineering Oy on 100% yksityisomisteinen ja riippumaton korkean teknologian projektitalo.