Hitsauksen laatu- ja kehityspalvelut

turvallisuuden ja kestävyyden optimointi

Hitsauksen laatu- ja kehityspalveluiden avulla varmistetaan turvallisuus

Hitsauksen laatu- ja kehityspalvelut kuuluvat Suisto Engineeringin erityisosaamiseen. Oikein suunniteltu, asemoitu ja toteutettu hitsaus on turvallisuuden kannalta kriittinen, kun valmistetaan sovelluksia teollisuuden vaativiin tarpeisiin. Hitsauksen laatu- ja kehityspalveluiden avulla hitsaukseen liittyvät tilastolliset riskit pystytään minimoimaan.

Suisto Engineeringin asiantuntemusta on hitsauksen aikana tapahtuvien muodonmuutosten ymmärtäminen, niiden ennakointi ja suunnittelu sekä valmistettavuuden kehitys niin, että hitsausliitostenmäärä pystytään minimoimaan.

Simulointi optimoi kestävyyden ja materiaalin tarpeen

Asiantuntemuksemme avulla hitsattavien tuotteiden turvallisuus ja kestävyys pystytään optimoimaan. Käytämme simulointiohjelmia, joita hyödyntämällä materiaalin tarve ja kulutus sekä kustannukset hitsausta vaativissa sovelluksissa voidaan luotettavasti ennakoida. Näin saadaan myös tietoon valmistettavien komponenttien todellinen elinkaari, mikä takaa turvallisuuden ja käytettävyyden vaativissa olosuhteissa.

Asiantuntijapalvelumme kattaa myös hitsauspinnoitukset. Lisäksi Suisto Engineering tukee asiakasorganisaatioitaan hitsaukseen liittyvän menetelmäkoulutuksen keinoin, jotta uuden toimintamallin käyttöönotto sujuu ilman ongelmia.

Hitsauksen kehittäminen vaikuttaa myös tuotteen koneistukseen. Asiantuntemuksemme kattaa myös koneistuksen laatu- ja kehityspalvelut.

Asennus- ja toimitusvalvonta

Asiantuntijamme valvovat, että valmistus ja asennukset täyttävät täsmällisesti niille asetetut vaatimukset, ja että asennus hoituu sovitun mukaisena oikea-aikaisesti – missä päin maailmaan tahansa.

Lue lisää

Liiketoiminta-alueet

Vahva asiantuntemuksemme koostuu kokemuksesta useilta eri liiketoiminta-alueilta. Toimitamme vaativat ratkaisut asiantuntemuksella muun muassa kaivos- ja mineraali-, offshore ja meri- sekä energiateollisuuden eri toiminta-alueille.

Lue lisää